Incitel AB Webshop

Om oss

Incitel AB erbjuder och levererar kundanpassade helhetslösningar för telekommunikation och data. Som leverantör av Aastra, Siemens och Alcatel´s telefonväxlar samt mobila och ”i molnet” lösningar förser vi företag och organisationer med rätt produkt. Våra erfarna medarbetare säkerställer både korta ledtider och bästa kvalitet på vår service.

Vi erbjuder er en trygg helhetshantering.

Vad vi menar med helhetshantering:
* Certifierade tekniker och säljare
* Vi tar fram nya förslag utformade tillsammans med er utefter era behov
* Projektledning inför, under och efter installationer
* Driftsättningen av nya kommunikationslösningar
* Flytt av befintliga kommunikationslösningar
* Vi är er kontakt med operatörerna
* Finansiering
* Uppsägning av tidigare system
* Nätinstallationer, nytt och utökningar av data/telenät
* Bokning och planering av installation
* Utbildning
* Förändringar och programringar
* Service och supportavtal
* Slutbesiktning och överlämnande

Kontinuitet
På Incitel ser vi långsiktigt på alla kundrelationer. Därför är det självklart för oss att alltid möta våra kunder med rätt kommunikationslösningar. Oavsett hur er verklighet ser ut idag anpassar vi våra lösningsförslag utifrån ert nuläge samt ert behov av utveckling och förbättringar. Vi har kompetensen på framtidens teknik redan idag och en av våra viktigaste framgångsfaktorer är att våra medarbetare är kompetenta, erfarna och lyhörda.
Behovsanalyser, konsultationer, offerter och besiktningar av befintliga eller nya lokaler med eller utan data- och telenät genomför vi utan kostnad. Tillsammans med er ser vi över hur vi bäst löser era kommunikationsbehov.

Välkommen till våra ljusa lokaler i Botvid Business Center eller låt oss besöka er på hemmaplan.

Testa oss!

Vi ser fram emot nya utmaningar och uppdrag för att underlätta ert arbete i er vardag.

Incitel AB info@incitel.se Fågelviksvägen 9 plan 6. 145 53 Norsborg tel. 08-41091300